Jméno:
Heslo:

Zápis

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školyPříjímání písemných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2018 - 2019 se uskuteční ve dnech 9. a 10. května
v době od 8.00 do 11. 00 hodin a od 14.00 do 16.00 hodin
v budově mateřské školy.

Informace k přijímacímu řízení

Informace k přijímacímu řízení pro zákonné zástupce
Žádost si můžete vytisknout, vyplnit a předat ve dnech podávání žádostí
ředitelství školy (zápisy do MŠ) nebo vyplnit v kanceláři ředitelky školy
ve dnech určených pro podávání žádostí (zápisy do MŠ).
K přijímacímu řízení do mateřské školy zákonný zástupce předloží:
 vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 potvrzení od lékaře o řádném očkování dítěte
 rodný list dítěte
 občanský průkaz zákonného zástupce
 vyjádření SPC v případě dítěte se spec.vzděl.potřebami
 
Přijímací řízení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění
pozdějších předpisů. Po ukončení přijetí žádostí bude zahájeno správní řízení.
S ohledem na tuto skutečnost budete mít možnost ve smyslu § 36 odst. 3  zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění,  jako zákonní zástupci
zastupující účastníka řízení vedeného pod  registračními čísly, číslo bude
přiděleno při podání žádosti, seznámit se s podklady, na jejichž základě bude
rozhodnuto, a to s možností nahlédnutí do spisu v kanceláři ředitelky mateřské
školy. Datum možnosti seznámit se s podklady bude oznámeno při podání
žádosti. Poté bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení (pod registračními
čísly) na webových stránkách školy a na nástěnce ve vstupní chodbě školy.
Termín zveřejnění Vám bude sdělen při podání žádosti. Rozhodnutí
o přijetí v listinné podobě bude založeno ve spisech účastníků řízení (neobdržíte
poštou). Rozhodnutí o nepřijetí v listinné podobě Vám bude zasláno poštou na
doručenku. Na webových stránkách školy a na nástěnce ve vstupní chodbě školy
bude uveden termín první společné zahajovací schůzky pro zákonné zástupce
přijatých dětí. Vaše účast na ní je nutná, neboť zde dojde k předání potřebné
dokumentace, bez níž není možné zahájit docházku do mateřské školy. Součástí
této schůzky bude také seznámení se školním řádem a dohodnutí nástupu
a adaptace Vašeho dítěte do mateřské školy.

Žádost o přijetí

Žádost o přijetíŽádost o přijetí

Kriteria k zápisu

Kriteria k zápisuKriteria k zápisu

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola Soběslav

Mateřská škola Soběslav
Nerudova 278/II
IČO: 70 93 43 63
ms.nerudova@email.cz
tel. 381 524 687

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

OSLAVA 50.VÝROČÍ

Oslava u příležitosti 50.výročí otevření mateřské školy Soběslav, Nerudova ulice.3. ledna 2...

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

clanek
Provoz mateřských škol v Soběslavi v době letních prázdnin:2. 7.  –  6. 7...

CENY STRAVNÉHO od 1.9.2017

clanek
Na základě Vyhlášky  o školním stravování č.107/20005 ve znění vyhlášky 108/2007 Sb.,platné od 1....
Domů Mateřská škola Soběslav

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign