Jméno:
Heslo:

Školní vzdělávací program

Výňatek ze školního vzdělávacího programu pro předškolní děti

Úplné znění tohoto dokumentu je k dispozici u ředitelky školy.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Mateřská škola Soběslav, Nerudova 278

Barevné korálky

Mateřská škola Soběslav, Nerudova 278, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Barevné korálky

Školní vzdělávací program je v platnosti od 1. září 2017 a jeho účinnost je plánována na období 3 let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti. Byl projednán na pedagogické radě dne 28.8.2017.


Vydala : Bc. Eva Kuklová

1. Identifikační údaje o škole

NÁZEV ŠKOLY

Mateřská škola Soběslav, Nerudova 278

ADRESA SÍDLA ŠKOLY

Nerudova 278/II, Soběslav, 392 01

TYP ŠKOLY

mateřská škola s celodenním provozem

PROVOZ

6.00 h – 16.00 h

TELEFONNÍ SPOJENÍ

381 524 687

E-MAILOVÁ ADRESA

ms.nerudova@email.cz

INTERNETOVÉ STRÁNKY

www.mssobeslav.cz

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

Město Soběslav

MAJITEL BUDOV MŠ

PETA Bohemia Soběslav, Nerudova 278/II

PRÁVNÍ FORMA

od 1. 1. 2002 samostatný právní subjekt příspěvková organizace

STATUTÁRNÍ ORGÁN

ředitelka mateřské školy Bc. Eva Kuklová

SOUČÁST ŠKOLY

školní jídelna

KAPACITA MŠ

140 dětí

2. Obecná charakteristika školy

Mateřská škola Nerudova se nachází ve středu města Soběslav, v pěkném prostředí vedle parku. Byla otevřena 3. ledna 1968 jako Závodní mateřská škola – jesle LADA. Tehdy ...
Více informací

3. Podmínky vzdělávání

3.1 Věcné podmínky Kapacita mateřské školy je 140 dětí. Škola je šesti třídní a je umístěna ve dvou budovách, obě jsou patrové. V přední budově jsou umístěny tři třídy pro ...
Více informací

3.2 Životospráva a péče o zdraví

Stravování dětí se řídí platnou legislativou. Podmínky pro poskytování školního stravování jsou dány ve vnitřních směrnicích školy. Po celý den je dětem poskytována ...
Více informací

3.3 Psychosociální podmínky

Všichni zaměstnanci mateřské školy vytvářejí takové prostředí, aby se zde děti i dospělí cítili dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Respektují potřeby dětí, navozují situace ...
Více informací

3.4 Organizace chodu

Organizační zajištění chodu mateřské školy se řídí Školním a Provozním řádem a směrnicemi školy. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální ...
Více informací

3.5 Řízení školy

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců mateřské školy jsou vymezeny. Jednotlivé úseky spolu vzájemně spolupracují a pomáhají si. Ředitelka podporuje a motivuje spoluúčast ...
Více informací

3.6 Personální zajištění

V mateřské škole pracuje 11 učitelek včetně ředitelky, které mají předepsanou odbornou kvalifikaci . Čtyři učitelky mají vysokoškolské vzdělání (dvě Bc. a dvě Mgr.). 9 ...
Více informací

ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka

Bc. Eva Kuklová

Zástupkyně

Hana Vacková

UČITELKY

1. třída Zvonečková

Ivana Fialová

 

Bc. Eva Kuklová

2. třída Srdíčková

Radana Mikulová

 

Mgr. Zuzana Koblasová

3. třída Kytičková

Drahomíra Chlubnová

 

Mgr.Kamila Zahrádková (BOS)

4. třída Sluníčková

Ivana Bártová

 

Hana Vacková

4B. třída Měsíčková

Jana Pourová

5. třída Hvězdičková

Yvona Menglerová

 

Bc. Jana Veselá

Asistent pedagoga Šárka Maxerová

Ekonomka a vedoucí školní jídelny

Lenka Veselá

Kuchařky

Marta Vonešová

 

Kateřina Hervířová

 

Miroslava Vacková

Školnice

Šárka Neknězová

Uklízečky

Romana Svobodová

 

Lucie Sedláčková

Topič a domovník

Jaroslav Škopek

 

Záměry:

  • podporovat všechny zaměstnance v jejich profesním rozvoji, využívat rozličných možností - semináře, odborná literatura, vzájemné hospitace, sdílení zkušeností apod.

  • zajistit pomoc novým zaměstnancům v jejich začleňování do kolektivu

3.7 Spoluúčast rodičů

Spolupráce mezi učitelkami a rodiči funguje na základě oboustranné důvěry a otevřenosti, vstřícnosti, porozumění,respektu a ochoty spolupracovat, na základě partnerství. Hlavní ...
Více informací

3.8 Spolupráce se ZŠ

Ve spolupráci se základní školou se zaměřujeme na propagaci práce mateřské školy, zveme učitelky ze základní školy spolu s dětmi do MŠ, na výstavu výtvarných prací . Před ...
Více informací

3.9 Spolupráce se zřizovatelem

Informujeme pravidelně Radu města Soběslav o vynaložených finančních prostředcích a o záměrech naší mateřské školy. Probíhají pravidelné porady ředitelů škol se zaměstnanci ...
Více informací

3.10 Spolupráce s veřejností

Prezentace mateřské školy je zajištěna na webových stránkách školy. Spolupracujeme s redakcí časopisu Hláska, kde informujeme prostřednictvím tisku o dění v mateřské škole. Pro ...
Více informací

4. Organizace vzdělávání

Učitelky pracují v 6 ti třídách, vzdělávací programy mají rozpracované podle věku dětí. V 1. třídě jsou zpravidla děti od dvou do čtyř let, ve 2.třídě jsou děti zpravidla ve ...
Více informací

5. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacíh možností potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrná opatření se člení ...
Více informací

6. Vzdělávání dětí nadaných

Nadané dítě je takové, které při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, ...
Více informací

7. Vzdělávání dětí od dvou do tří let

Rámcové cíle a záměry vzdělávání obsažené v RVP PV jsou vhodné i pro vzdělávání dětí od dvou do tří let. Dvouleté děti mají silnější potřebu vazby na dospělou osobu, ...
Více informací

8. Charakteristika vzdělávacího programu

Orientace vzdělávání ve 21. století má být založena na 4 pilířích, které zajistí dostatečnou oporu každému jedinci v měnící se společnosti. Uvedené pilíře byly formulovány ve ...
Více informací

MOTTO školy:

Jako barevné korálky navlékáme na šňůrky zážitky ze společných her

a činností. Čím je jich víc a čím jsou pestřejší, tím barevnější svět poznáváme a tím větší radost spolu prožíváme.

Cíle předškolního vzdělávání jsou dané Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a jeho přílohou Konkretizovanými očekávanými výstupy.

Hlavní cíle vzdělávání :rozvíjení dítěte, jeho učení a poznáníosvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnostzískání osobní samostatnosti a schopnosti ...
Více informací

9. Vzdělávací obsah

Obsah vzdělávání je rozdělen do pěti integrovaných bloků, které jsme odvodily z přirozeného cyklu ročních období - podzim, zima, jaro, léto, z přírodních i společenských ...
Více informací

8.1 Integrovaný blok č.1

Barevný svět kolem mne Časový rozsah : přibližně 4 týdnyCharakteristika:Úvodní blok je zaměřen na vstup dítěte do mateřské školy a prostředí, které ho zde obklopuje. Jedná se ...
Více informací

8.2 Integrovaný blok č.2

Líbí se mi žlutý podzim Časový rozsah : přibližně 8 týdnůCharakteristika: V tomto bloku se zaměříme na aktivity související s podzimem, přírodou, pohybem, zdravím. V popředí ...
Více informací

8.3 Integrovaný blok č.3

Bílá zima je krásná Časový rozsah : přibližně 10 týdnůCharakteristika Bílé zimní období, sníh a led a jejich vlastnosti, hry na sněhu i se sněhem, experimentování, stavba ...
Více informací

8.4 Integrovaný blok č.4

Těším se na zelené jaro Časový rozsah : přibližně 9 týdnůCharakteristika : Integrovaný blok je zaměřen na probouzení přírody po zimním odpočinku. První jarní květiny, první ...
Více informací

8.5 Integrovaný blok č.5

Mám rád červené léto Časový rozsah : přibližně 8 týdnůCharakteristika: Svátek matek navodí podtéma ,,rodina“ a vše, co souvisí - maminka, tatínek, jejich profese, sourozenci, ...
Více informací

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola Soběslav

Mateřská škola Soběslav
Nerudova 278/II
IČO: 70 93 43 63
ms.nerudova@email.cz
tel. 381 524 687

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

OSLAVA 50.VÝROČÍ

Oslava u příležitosti 50.výročí otevření mateřské školy Soběslav, Nerudova ulice.3. ledna 2...

Informační memorandum

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů Cílem tohoto dokumentu je shr...

Vítejte ve školce

clanek
Milé děti a milí rodiče,
Domů Mateřská škola Soběslav

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign