Jméno:
Heslo:

Stravování

Jídelníček v týdnu od 21.5. do 25..5.

 
Dobrůtky pro Vás vaří:
Přejeme dobrou chuť

Vnitřní řád školní jídelny

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI MŠ                      

 Adresa školy : Mateřská škola ,Soběslav

                          Nerudova 278/II

                          392 01 Soběslav

                          IČO 70934363

                          ms.nerudova@email.cz                    

Tel.                   381 524687

Ředitelka   :        Bc. Eva Kuklová

Vedoucí ŠJ :         Lenka Veselá

Ved. Kuchařka :  Marta Vonešová

 Zásady provozu :

   Provoz ŠJ se řídí platnými vyhláškami, týkajících se školního  travování a zavedeným systémem HCCP. Vyhláškou 107/2005 O školním stravování ve znění pozdějších předpisů, Školským zákonem 561/2004, Zákonem o ochraně veřejného zdraví  258/2000, vyhláškou 137/2004 O hygienických požadavcích,
 Nutričním doporučením Ministerstva vnitra ke spotřebnímu  koši. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ.                      
                  
Provoz kuchyně zajišťují 3 kuchařky a vedoucí školní jídelny.
Provozní doba kuchyně je od 6.00 do 14.30 hod                     
Podávání stravy : ranní svačina  8,15 – 8,45 hod
Oběd              11,15- 11,45 hod
Odp.svačina  13,45-14,15 hod                  
Pitný režim doplňován v průběhu celého dne.
Součástí ranní svačiny je ovocné mléko, nebo ovocný či zeleninový talíř, který je podáván ráno v době příchodu dětí do MŠ
 SYSTÉM STRAVOVÁNÍ :
Jídelníček je sestavován tak, aby splňoval požadavky spotřebního koše pro danou věkovou  skupinu a nutriční doporučení .Kuchařky připravují jídlo pro  děti v průběhu celého dne.  Dítě má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je  přítomno ve školce nebo první den neplánované nepřítomnosti
Dítě se stravuje v MŠ vždy,  pokud je přítomno v době výdeje stravy. Pokud chodí dítě po obědě, má možnost si odpolední  svačinu odhlásit.
Dítěti které onemocní, mají rodiče možnost vyzvednout oběd pouze první den nemoci v době od 11.00 - 11.30 hod. Oběd bude připraven na talíř, ze kterého si jej rodiče na stolku před  kuchyní přendají do přinesených nádob. Oběd v jídlonosiči je nutno spotřebovat do 2 hodin od vydání. Rodiče jsou s tímto
seznámeni na rodičovské schůzce.                    
 
ODHLAŠOVÁNÍ :
Strávníci se přihlašují ke stravování na základě přihlášky ke školnímu stravování , která je uložena ve školní matrice.
Obědy se odhlašují den předem do 12 hodin telefonicky na tel.čísle 381 524687 nebo  písemně do sešitu na odhlašování stravy.Po této době již  není možno oběd odhlásit.Nevyzvednutá a neodhlášená strava propadá a bude rozdána mezi ostatní děti. Je však povinností rodičů neodhlášenou stravu zaplatit.
                      
 CENY STRAVNÉHO :
 Ceny stravného se řídí Vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování a jsou samostatnou přílohou tohoto řádu.                                                                  
Platby stravného se provádějí inkasem z účtu nebo hotově v kanceláři vedoucí stravovny nejpozději do 15.dne následujícího měsíce. Stravné se účtuje zpětně za uplynulý měsíc.Stravné vybírá vedoucí ŠJ v době její nepřítomnosti ředitelka MŠ .
Výše stravného je závislá na cenách potravin. Školní jídelna si vyhrazuje právo ceny upravovat .
Číslo účtu  78-1269560267/0100   Komerční banka
Pokud dojde k opakovanému neuhrazení stravného, může být dítě vyloučeno z MŠ.
 S vnitřním řádem jsou všichni seznámeni na začátku školního roku a je k dispozici na nástěnce a u vedoucí školní jídelny.
Vnitřní řád byl projednán  s vedením školy a nabývá platnosti 1.1.2018
 V Soběslavi 30.12.2017

 

Normování

Mateřská škola Soběslav, Nerudova 278/II

 

Dle  novely zákona č.110/1997 Sb., paragraf  9a  informují školní jídelny o množství vydávaných pokrmů.

 Hmotnost jednotlivých porcí pro strávníky školní jídelny je stanovena podle  receptur (norem a koeficientů) platných pro školní stravování, které jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny.

 

Množství pokrmu dle věkové kategorie

Pokrm

7 - 10 let

      3 -6 let

Pečivo, sladké pečivo, moučníky

 1 ks

1 ks

Chléb , pečivo

60 g

50 g

pomazánky

42 g

30 g

máslo

12 g

10 g

Zelenina, ovoce

84 g

60 g

Přesnídávka, šlehaný tvaroh, jogurt

125 g/1 ks

125 g/1 ks

nápoj

200 ml

200 ml

Kaše ke svačině

250 g

180 g

polévka

180 ml

150 ml

Maso v syrovém stavu

70 g

50 g

Ryba v syrovém stavu

87 g

62 g

Maso s kostí v syrovém stavu

175 g

125 g

Šťáva k masu

30 g

25 g

Plněné knedlíky + posyp

245 g

175 g

Vdolky

175 g

125 g

omáčky

119 g

85 g

Zelenina vařená, dušená

84 g

60 g

Brambory vařené, bramborová kaše

150 g

125 g

Rýže dušená

100 g

80 g

Těstoviny vařené

120 g

100 g

Knedlíky houskové

100 g

80 g

Knedlíky bramborové

120 g

100 g

Masová haše

77 g

55 g

Pečivo krájené

60 g

50 g

Salát zeleninový, kompot

70 g

60 g

Zeleninová obloha

30 g

25 g

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola Soběslav

Mateřská škola Soběslav
Nerudova 278/II
IČO: 70 93 43 63
ms.nerudova@email.cz
tel. 381 524 687

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

OSLAVA 50.VÝROČÍ

Oslava u příležitosti 50.výročí otevření mateřské školy Soběslav, Nerudova ulice.3. ledna 2...

CENY STRAVNÉHO od 1.9.2017

clanek
Na základě Vyhlášky  o školním stravování č.107/20005 ve znění vyhlášky 108/2007 Sb.,platné od 1....

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

clanek
Provoz mateřských škol v Soběslavi v době letních prázdnin:2. 7.  –  6. 7...
Domů Mateřská škola Soběslav

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign